Strona główna
O nas
Usługi
Galeria
Kontakt
Lokalizacja
 


 • Projekty prac geologicznych pod wymagające tego obiekty budownictwa i drogownictwa
 • Prace terenowe :

            - wiercenia małośrednicowe

            - sondowania sondą dynamiczną

            - badania laboratoryjne (zlecane współpracującemu z nami laboratorium gruntoznawczemu)

 • Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskich


 • Odbiory geotechniczne wykopów fundamentowych
 • Badania zagęszczenia gruntu metodą sondowań DPL i metodą Proctora
 • Badania modułu odkształcenia podłoża aparatem VSS
 • Konsultacje dotyczące ewentualnego wzmocnienia podłoża m.in. przy użyciu geosyntetyków • Dokumentacje geotechniczne dla obiektów i dróg
 • Projekty zabezpieczeń skarp wykopów i zboczy w tym również zagrożonych osuwiskami


 • Projekty prac geologicznych dla rozpoznania złóż
 • Dokumentacje geologiczne złóż
 • Projekty zagospodarowania złoża
 • Plany ruchu zakładu górniczego
 • Obsługa geotechniczna kopalni odkrywkowych
 • Raporty oddziaływania na środowisko


 • Opisy techniczne dla montażu przydomowych oczyszczalni ścieków

Mamy na koncie montaż przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym.

 
Top